Samtal vid matbordet del 513

Pellan: Jag tycker inte din låt är så bra mamma.

Jag: Min låt? 

Pellan: Den som du brukar spela, den om träbordet.

Jag: Träbordet? Nu vet jag inte vilken du menar.

Pellan: Du vet den här "Det är då som det stora träääbordet rullar in"